Preču zīme, autortiesības

Lūdzu, izlasiet šo līgumu uzmanīgi, jo tas satur svarīgu informāciju par Jūsu legālajām tiesībām un pienākumiem.