Hostinger atbildības atrunas politika un kļūdu atalgojumu programma

Lūdzu, izlasiet šo līgumu uzmanīgi, jo tas satur svarīgu informāciju par Jūsu legālajām tiesībām un pienākumiem.