Hostinger atbildības atrunas politika un kļūdu atalgojumu programma

Lūdzu, izlasi šo līgumu uzmanīgi, jo tas satur svarīgu informāciju par tavām tiesībām un pienākumiem.