PHP funkcija chmod() nedarbojas uz servera

Lai būtu pieejams Change Premission Mode (chmod) failiem, Jums ir jāiegūst failu pieeju. Visi skripti uz web servera darbojas uz "nobody" lietotāja, tādēļ Jūs ieguvāt kļūdu ar chmod() caur php. Lai izlabotu šo problēmu, mēģiniet chmod failu/mapes PHP skriptu pieeju nomainīt uz 777 caur FTP klientu.

Iepriecini kādu šodien!